- På Lørge driv vi med både avl og oppal (oppdrett)av varmblods- og kaldblods travhest. Derfor kallar vi oss hestalsgard - ikkje berre hestavlsgard. I tillegg driv vi også med oppstalling, temming og trening av travhest.

- Garden ligg på raet - eit morene platå etter istida. Landskapet her er soleis kupert, variert, frodig og svært vakkert. Folk brukar område som turområde, og du finn eit rikt fugle- og dyreliv
.
.


Anlegg:

Bygningane er av eldre dato. Stallanlegget har ein eldre del byggt ut 1988, og ein ny del frå år 2000.
Totalt har vi plass til 45 hest i oppstalling med smått og stort fordelt på 28 ordinære oppstallingsboksar:

I tillegg har vi:
 - 2 lausdrift bingar med tilhøyrande uteområder- Stor gummigrop 27m i diameter


- Rettbane med plass til 2 i breidda (700 m)
- Kupert treningsløype (4 km)

 

 


Geografisk plassering:


Sjølv om garden ligg for seg sjølv på Skoppum, har vi kort avstand til viktige reisemål:

- 5min. til Skoppum jernbanestasjon
- 5 min. til ferja Horten-Moss
- 30 min. til Sandefjord Lufthavn Torp
- 15 min. til buss stasjon i Kopstadkrysset ved Nye E-18

Innanfor ei reisetid på 0,5 til 1,5 timar ligg det 5 travbanar med totalisatorkøyring.