"- Eg er 57 år og har hatt hest i 43 år av livet mitt. Etter landbruksutdanning har eg drive
"bureisingsbruk", rekneskapskontor, vore dagleg leiar, hatt sentrale styreleiarverv
i landbruket og i landbruksforskinga. Grunnopplæringa i travsporten fekk eg hjå
travtrenar Thor Tholfsen , og på stutteriet til Stall Volo"
.
Driftsopplegget er tufta på eiga arbeidskraft med leigd hjelp i periodar. I tillegg har eg svært god eksperthjelp frå:

- Stasjonsveterinær Charlotte Langklep
- Veterinær og alternativmed. Annica Nygren Thoresen
- Hovslager Gunnar Torsheim
- Flinke trenarar/kuskar som Hans Petter Tholfsen, Asbjørn Mehla, Vidar Hop og Tom Erik Solberg.