"Klaastad Ulv" var med frċ starten , og avslutta avlskarrieren med harem i Valdresfjella.

Sidene er under konstruksjon.....