Navn: Lars O Romtveit
Adresse: 3185 Skoppum
Telefon: 33 07 04 99
Mobil: 92 49 04 99
Email: larsorom@online.no
Bank: 2505 01 59313
Org.nr: NO 969 414 319 MVAAVTALE OM BEDEKNING MED "DOTTERUD TEDDY" I 2012


Tinginga er bindande ved utfylling av denne avtala og betaling av påmeldingsavgift/bedekningsavgift.

Vilkår i avtala er fylgjande:

Påmeldingsavgift/Bedekningsavgift: kr. 2.000.- + mva Forfall: Straks
Føllavgift: kr. 14.000.- + mva Forfall: 1 veke gammalt føll
Oppstalling: kr. 90.- pr.dag Forfall: Ved avreise

Veterinærutgifter; sessongpris ca kr. 2.300.- + mva.
(Omfatter brunstkontroll, drektighetsundersøk, tapping av hingst, inseminering.)
Medisin og annan behandling kjem i tillegg.

Hingstehaldar eller stasjonsveterinær har rett til å utføre mindre inngrep som betrar hoppa si helse og vilkår for å bli drektig.
Hoppeeigar garanterer so langt ein veit at hoppa er frisk, at det ikkje har vore teikn til smittsam sjukdom på stallen der hoppa kjem frå.

Hoppa og evnt. føll oppstalles på eigars eigen risiko, men vi gjer vårt beste med oppstalling, fôring og stell - for å oppnå minst mogleg uhell - og høgst mogleg drektighet.
For å hjelpe oss med å planlegge og forebygge dette, ber vi om fylgjande;

Opplysningar
Hoppa sitt namn: Sert.nr:
Venta føll dato: Far til føllet:
Ankomst (ca.dato):    


(Kryss av)
Avreise etter bedekning: Avreise etter konstatert drektighet:
       
Hoppa blir undersøkt av veterinær ankomst: Hoppa får markkur før ankomst:
       
Hoppa har hatt føll før: Hoppa har gått "tom" seinare år:
Hoppa har abortert (kasta) føll:    


Andre opplysningar du gjerne vil vi skal vera merksamme på: (adferd, foring, brunst, veterinærbehandling eller liknande):
Denne avtala gjeld kun mellom namngjevne partar, og kan ikkje overførast til andre hopper eller eigarar utan samtykke frå hingstehaldar. For øverig gjeld nasjonale lover og avtaleverk millom partane.
Innmeldingsavgifta vil sendes ut fortløpende per faktura, og avtala er bindande for begge parter.

Navn:
Faktura adresse:
Tlf:
Epost: (Viktig!)
Underskrift:
Tøm skjema: Send skjema: